INTRODUCTIE MARC WEVERS

Ik ben een gedreven en ervaren projectmanager met goede communicatieve vaardigheden in schrift en woord.
Ik “opereer” graag op het scheidingsvlak tussen de IT-organisatie en de business.
Problemen oplossen, met veel verschillende typen mensen samenwerken en een team motiveren om een doel te halen, geven mij enorm veel voldoening.

PERSOONSPROFIEL EN EXPERTISEGEBIEDEN

Probleemoplosser – Gemotiveerd – Communicatief – Betrouwbaar – Integer Empathisch – Betrokken – Sociaal – Humoristisch – Enthousiast – Initiatiefnemer – Verantwoordelijk – Teamspeler – Analytisch – Kritisch – Verbeteraar – Resultaatgericht – Praktisch

WERKZAAMHEDEN ALS PROJECTMANAGER

Benoemen en beschrijven van de scope, resultaten, budget, planning en benodigde projectorganisatie.

Budgetbewaking, planning (MS Project, GanttProject), wijzigingsaanvragen en voortgangsrapportages

Aansturen van projectteams

Opstellen en opleveren van projectmanagement documentatie (Project Brief, PID, Resource Planning, Risk Management Plan, etc.)

Opstellen normen, criteria en randvoorwaarden ten behoeve van het nemen van beslissingen en beoordelen van situaties.

Voorzitten van stuurgroep-, projectoverleg

Toezicht houden op het leveren van de afgesproken producten en diensten.

Bewaking van deadlines, budget en kwaliteit.

Overleg met opdrachtgever, leveranciers en projectteamleden.

Deelnemen aan Taskforce t.b.v. oplossen van problemen

Onderhouden van de communicatie met alle betrokken partijen.

Borgen van de betrokkenheid en medewerking van de betrokkenen binnen en buiten de organisatie.

Overdracht van de projectresultaten naar de beheerorganisatie

CV

Nadere informatie is te vinden in mijn CV, deze is te downloaden via deze link.

KVK

71888802