MARC WEVERS

Projectmanager, Consultant en Trainer

INTRODUCTIE

Ik ben een gedreven en ervaren projectmanager/consultant met goede communicatieve vaardigheden in schrift en woord.
Ik “opereer” graag op het scheidingsvlak tussen de IT-organisatie en de business.
Problemen oplossen, met veel verschillende typen mensen samenwerken en een team motiveren om
een doel te halen, geven mij enorm veel voldoening.

PERSOONSPROFIEL EN EXPERTISEGEBIEDEN

Probleem oplosser – Gemotiveerd – Communicatief – Betrouwbaar – Integer – Empathisch – Betrokken –
Sociaal – Humoristisch – Enthousiast – Initiatiefnemer – Verantwoordelijk – Team speler – Analytisch –
Kritisch – Verbeteraar – Resultaatgericht -Praktisch

VERANTWOORDELIJKHEID PROJECTMANAGER

 • Benoemen en beschrijven van de scope, resultaten, budget, planning en benodigde projectorganisatie.
 • Budgetbewaking, planning (MS Project, GanttProject), wijzigingsaanvragen en voortgangsrapportages
 • Aansturen van projectteams
 • Opstellen en opleveren van projectmanagement documentatie (Project Brief, PID, Resource Planning, Risk Management Plan, etc.)
 • Opstellen normen, criteria en randvoorwaarden ten behoeve van het nemen van beslissingen en beoordelen van situaties.
 • Voorzitten van stuurgroep-, projectoverleg
 • Toezicht houden op het leveren van de afgesproken producten en diensten.
 • Bewaking van deadlines, budget en kwaliteit.
 • Overleg met opdrachtgever, leveranciers en projectteamleden.
 • Deelnemen aan Taskforce t.b.v. oplossen van problemen
 • Onderhouden van de communicatie met alle betrokken partijen.
 • Borgen van de betrokkenheid en medewerking van de betrokkenen binnen en buiten de organisatie.
 • Ondersteuning bij aanbestedingstrajecten (software, hardware)
 • Overdracht van de projectresultaten naar de beheerorganisatie
 • Opzetten of wijzigen van de beheersorganisatie

CV

Nadere informatie is te vinden in mijn CV, deze is te downloaden via deze link.